Summer Palace Kimono 292

exquisitely*joy


Collections: Women's Long Kimono

Type: Kimono