Original Kimono Ama Blazer 99

exquisitely*joy


Collections: Vintage / Upcycled

Type: Kimono